Bs. Ts. Vũ Mạnh Tuấn

Chuyên ngành: Bác Sỹ Nha Khoa

– Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội 1993 chuyên ngành RHM
– Tốt nghiệp tiến sĩ y khoa  năm 2012. Trường ĐH Y Hà Nội, chuyên ngành RHM
Bs chuyên khoa Nha Khoa Dự Phòng

Comments

comments